Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vi vill demokratisera användningen av emuleringsprogram, stödja digitaliseringen av hållbar industri och stärka utvecklingen av framtida ingenjörer.

Vår berättelse

Simumatik AB bildades 2018 och har sedan dess utvecklat innovativa mjukvarulösningar som utnyttjar molnets fulla potential. Hittills har företaget vuxit till över 8 anställda, bestående av programmerare, produktutvecklare, ingenjörer och marknadsförare. Teamet har djup kunskap och erfarenhet av teknik för robotar och robottillämpningar.

Simumatik har över 20 års erfarenhet av att utveckla virtuella verktyg för driftsättning för industri och utbildning. Huvudkontoret ligger i Science Park i Skövde.

Simumatiks huvudkontor, Skövde Sverige.

Våra kunder

Simumatik har som mål att stödja två tydliga kundsegment. Det första är utbildningsinstitutioner, inklusive lärare och studenter, som vill dra nytta av digitala modeller för att lära sig inom automationsområden som PLC-programmering, robotteknik, mekatronik eller till och med grundläggande el- och pneumatikkurser. Simumatiks digitala plattform kan användas som ett komplement till den faktiska kursen och underlättar även distansutbildning och stärker kreativiteten.

Den andra gruppen omfattar systemintegratörer, OEM-företag och tillverkningsföretag som behöver stöd av digitala verktyg för att öka sin produktivitet och effektivitet. Våra kunder kan utveckla och virtuellt införa effektiva och hållbara lösningar, genomföra energioptimering, genomföra operatörsutbildning och förbättra sin styrprogramvara med hjälp av digitala modeller. Vi erbjuder en prisvärd lösning som kan anpassas till olika kundsegment och som ger tillräckligt med flexibilitet för att lösa många av de faktiska utmaningarna i branschen.

Våra värderingar

Dessa är en viktig del av vår företagskultur och hur vi bedriver vår verksamhet.

Hållbarhet

Hållbarhet

Vi arbetar på ett miljömässigt hållbart sätt och vi brinner för att skapa effektivitet och hållbarhet för våra kunder.

Innovation

Innovation

Vi funderar ständigt på hur vi kan förbättra oss som företag och vad vi erbjuder våra kunder.

Samarbete

Samarbete

Vi tror att samarbete, att lyssna på varandra och öppenhet är receptet för framgång.

Förtroende

Förtroende

Vi stöder varandra och ger varandra det förtroende och den självständighet som krävs för att lyckas.

Ledarskap

VD - Mikel Ayani
Mikel Ayani - VD

Mikel fick en magisterexamen i industriell automation och elektronik från Mondragon University 2006. Under sin karriär har han arbetat på flera internationella företag som kontroll- och simuleringsingenjör.

Mikel har erfarenhet från FoU-avdelningar, logistik, flygindustrin, bilindustrin och vindkraft.

År 2010 flyttade han till Sverige och arbetade som konsult för Volvokoncernen och senare som föreläsare och forskare vid Högskolan i Skövde. Han har utvecklat en egen emuleringsprogramvara som används i hans forskning i samarbete med industrin och olika utbildningsinstitutioner. Han deltar aktivt i industriella kurser, forskningsartiklar samt konferenser och kongresser om emulering och digitala tvillingar.

Internationell konferens om yrkesutbildning: den fjärde industriella revolutionen: Teknik, hållbarhet och värderingar.

Höll föredrag vid den IX:e internationella konferensen om yrkesutbildning: den fjärde industriella revolutionen: Teknik, hållbarhet och värderingar". Donosti, Spanien 5-6 juni 2019.

Kontakta oss direkt för mer information.